TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁM SÁT CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU (CACAP)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁM SÁT CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU (CACAP)

CACAP-RISME là đơn vị được thành lập theo giấy phép của Bộ khoa học và công nghệ năm 2012; Quyết định số 77/QĐ - LHHVN của Hội đồng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) có chức năng nghiên cứu khoa học công nghệ, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển của doanh nghiệp; Tổ chức đào tạo chuyển giao công nghệ, xây dựng các giải pháp phát triển kinh tế; Xây dựng mạng lưới các ngân hàng dữ liệu và quy trình ngăn chặn và lưu trữ các mẫu phẩm làm đối chứng cho doanh nghiệp về chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại.

KINH NGHIỆM
Trong gần một thập kỷ qua, chúng tôi với đội ngũ chuyên nghiệp, trách nhiệm và năng động đã xây dựng, thực hiện được nhiều công trình nghiên cứu, giám sát và hỗ trợ cho quá trình chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu, chống gian lận thương mại trong nước và quốc tế.

 

KHOA HỌC THỰC TIỄN VÀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
Chúng tôi liên tục cập nhật các phản hồi thực tế về vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm bản quyền thương hiệu và gian lận thương mại, từ đó, đưa ra những cải cách cập nhật mới nhất cho hệ thống AC 1600 nhằm nâng cao khả năng bảo vệ cho sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của doanh nghiệp.

GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC
 - Chứng minh nguồn gốc sản phẩm
 - Chứng minh chất lượng sản phẩm
 - Chứng minh hiệu lực được bảo vệ thương hiệu
 - Chứng minh tính chất đúng trong tranh chấp thương mại