Khách hàng tra cứu hiệu lực giấy chứng nhận bằng cách nhìn vào giấy chứng nhận, tìm đến mã truy xuất giấy chứng nhận ( ID ) của một doanh nghiệp trên giấy chứng nhận và thực hiện các bước sau.

CÁCH 1 : Tra cứu trên máy tính

B1 :Tìm đến mã truy xuất chứng chỉ (gồm dãy số) của một doanh nghiệp

B2 : Nhập mã truy xuất chứng chỉ vào ô tìm kiếm tra cứu chứng chỉ của tab 2

B3 : Hiển thị bảng thông tin chứng chỉ dể kiểm tra

Cách 2: Quét mã QR bằng Zalo, I check