KIỂM TRA THÔNG TIN HỆ THỐNG AC 1600 - MS 217/AC21/CACAP