CHỨNG NHẬN AC 1600:2020

0 ₫

Lợi ích chứng nhận AC 1600 đối với doanh nghiệp:

 • Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT Thực hành việc liên kết các mắt xích pháp lý rời rạc trong quy trình sản xuất thành lá chắn mạnh mẽ chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu;
 • Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT Thực hành việc liên kết các mắt xích pháp lý rời rạc trong quy trình sản xuất thành lá chắn mạnh mẽ chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu;
 • Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT Nâng cao nhận thức của đội ngũ quản lý, nhân viên về quy trình chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu;
 • Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT Nâng cao nhận thức của đội ngũ quản lý, nhân viên về quy trình chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu;
 • Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT Nâng cao giá trị thương hiệu công ty với đối tác, đại lý và khách hàng qua việc chứng minh quy trình chủ động chống hàng giả;
Mua hàng

KẾT NẠP HỘI VIÊN CACAP

0 ₫

 • Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERTCá nhân, tổ chức có hoạt động kinh doanh - sản xuất (trong nước và nước ngoài)
 • Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERTTuân thủ pháp luật tại nước sở tại
 • Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERTCam kết không kinh doanh, sản xuất hoặc tiếp tay cho các hoạt động liên quan tới hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và quyền sở hữu trí tuệ
 • Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERTNếu là đơn vị sản xuất thì cần chứng minh được hoạt động sản xuất thực tế
 • Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERTChấp hành các quy định hoạt động của trung tâm
 • Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERTCó sự quan tâm và kiến thức về chống hàng giả và bảo vệ thương hiệuTổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT
Mua hàng