Hội Viên Đồng Thanh Phong

Hội Viên Đồng Thanh Phong

16:41 - 19/06/2021

Hội Viên Đỗ Hồng Đào
Hội Viên Đặng Thanh Hải
Hội Viên Đỗ Hùng Anh
Hội Viên Trần Thị Mỹ Hồng
Hội Viên Trịnh Mỹ Chi

Thông tin hội viên:

Số Thẻ (Card Number): 019/CACAP21

Họ và tên (Full name): Đồng Thanh Phong

Đơn vị công tác (Work place): Công ty TNHH Đồng Phát DOPHACO

Chức vụ nơi công tác (Job Title): Giám Đốc 

Năm sinh (Year of birth): 1981

Hộ khẩu thường trú (Accommodation): Trà Vinh

Chức vụ (Position): Hội Viên

Chi hội (Branch): Trà Vinh

Ngày nộp đơn (Date of Registration): 19/02/2021

Ngày công nhận (Date of Confirmation): 19/06/2021

Số công nhận (Confirmation No.): 120/QĐGĐ-CACAP

Giới thiệu bản thân (Introduce):