Hội Viên Đỗ Hùng Anh

Hội Viên Đỗ Hùng Anh

11:33 - 02/07/2021

Hội Viên Đỗ Hồng Đào
Hội Viên Đặng Thanh Hải
Hội Viên Trần Thị Mỹ Hồng
Hội Viên Trịnh Mỹ Chi
Hội Viên Nguyễn Thị Hồng Nhung

Số Thẻ (Card Number):  027/CACAP21

Họ và tên (Full name): Đỗ Hùng Anh

Đơn vị công tác (Work place): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  DỊCH VỤ TRÀ PHÚC KHÁNH

Chức vụ nơi công tác (Job Title): Trưởng nhóm

Năm sinh (Year of birth): 1990

Hộ khẩu thường trú (Accommodation): Hà Nội

Chức vụ (Position): Hội Viên

Chi hội (Branch): Hà Nội

Ngày nộp đơn (Date of Registration): 20/03/2021

Ngày công nhận (Date of Confirmation): 20/04/2021

Số công nhận (Confirmation No.): 128/QĐGĐ-CACAP