Hội Viên Đỗ Hồng Đào

Hội Viên Đỗ Hồng Đào

11:36 - 02/07/2021

Hội Viên Đặng Thanh Hải
Hội Viên Đỗ Hùng Anh
Hội Viên Trần Thị Mỹ Hồng
Hội Viên Trịnh Mỹ Chi
Hội Viên Nguyễn Thị Hồng Nhung

Số Thẻ (Card Number):  030/CACAP21

Họ và tên (Full name): Đỗ Hồng Đào

Đơn vị công tác (Work place): CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH ĐẠI

Chức vụ nơi công tác (Job Title): Trưởng nhóm

Năm sinh (Year of birth): 1985

Hộ khẩu thường trú (Accommodation): Thanh Hóa

Chức vụ (Position): Hội Viên

Chi hội (Branch): Hà Nội

Ngày nộp đơn (Date of Registration): 22/03/2021

Ngày công nhận (Date of Confirmation): 22/04/2021

Số công nhận (Confirmation No.): 130/QĐGĐ-CACAP