Hội Viên Đặng Thanh Hải

Hội Viên Đặng Thanh Hải

11:34 - 02/07/2021

Hội Viên Đỗ Hồng Đào
Hội Viên Đỗ Hùng Anh
Hội Viên Trần Thị Mỹ Hồng
Hội Viên Trịnh Mỹ Chi
Hội Viên Nguyễn Thị Hồng Nhung

Số Thẻ (Card Number):  029/CACAP21

Họ và tên (Full name): Đặng Thanh Hải

Đơn vị công tác (Work place): CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HRC

Chức vụ nơi công tác (Job Title): Trưởng nhóm

Năm sinh (Year of birth): 1989

Hộ khẩu thường trú (Accommodation): Đà Nẵng

Chức vụ (Position): Hội Viên

Chi hội (Branch): Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày nộp đơn (Date of Registration): 21/03/2021

Ngày công nhận (Date of Confirmation): 21/04/2021

Số công nhận (Confirmation No.): 129/QĐGĐ-CACAP