Hội viên Châu Khải Minh - CACAP

Hội viên Châu Khải Minh

09:34 - 22/05/2021

Hội Viên Đỗ Hồng Đào
Hội Viên Đặng Thanh Hải
Hội Viên Đỗ Hùng Anh
Hội Viên Trần Thị Mỹ Hồng
Hội Viên Trịnh Mỹ Chi

Thông tin hội viên:

Số Thẻ (Card Number): 018/CACAP21

Họ và tên (Full name): Châu Khải Minh

Đơn vị công tác (Work place): Công ty cổ phần truyền hình số Melia

Chức vụ nơi công tác (Job Title): Giám Đốc Kinh Doanh

Năm sinh (Year of birth): 1990

Hộ khẩu thường trú (Accommodation): TP Hồ Chí Minh

Chức vụ (Position): Hội Viên

Chi hội (Branch): TP Hồ Chí Minh

Ngày nộp đơn (Date of Registration): 19/02/2021

Ngày công nhận (Date of Confirmation): 12/03/2021

Số công nhận (Confirmation No.): 120/QĐGĐ-CACAP

Giới thiệu bản thân (Introduce):