Hoạt Động Của CACAP

Hoạt Động Của CACAP

Hiển thị

16:42 - 12/07/2021

Đánh giá nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng tại...

Đoàn chuyên gia của CACAP đã có buổi làm việc, đánh giá hệ thống AC 1600 với một công ty sản xuất thực phẩm chức năng tại Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm