MỤC TIÊU & SỨ MỆNH

SỨ MỆNH
Khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, thị trường sản xuất trong nước sôi động và tăng trưởng dương hàng năm, thì đồng nghĩa với việc gian lân thương mại càng phức tạp. Nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng sẽ trở thành vấn nạn toàn quốc trong thời gian 5 năm tới. CACAP sẽ là đơn vị đầu ngành đứng trong hàng ngũ các đơn vị có trách nhiệm, sứ mệnh ngăn chặn các hoạt động này !

MỤC TIÊU
- Hướng dẫn thực hành sản xuất kinh doanh theo Hệ Thống AC 1600 cho 3000 doanh nghiệp trên cả nước.
- Kết nạp 2000 hội viên vào CACAP.
- Phát triển văn phòng đại diện tại từng tỉnh thành.
- Xây dựng đội ngũ chuyên gia, chuyên viên với đầy đủ phẩm chất, kinh nghiệm và kỹ năng tốt nhất.
- Xây dựng diễn đàn thảo luận cho các doanh nghiệp chống hàng giả.
- Xây dựng và nâng cấp thường xuyên hệ thống quản lý lưu mẫu đối chứng chống hàng giả

Trung tâm nghiên cứu giám sát chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu (CACAP)